IGZ het laatste puzzel stukje 004

 

Voorlichtingscampagne: Integrale Gezondheidszorg Plus 
Het waarom, wie, wat en hoe

Op 29 juni 2017 is Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (kortweg IGZ+) opgericht. Deze nieuwe stichting neemt het stokje, wat betreft integrale aanpak van de gezondheidszorg, over van stichting Orange Monday Foundation die actief blijft in de GGZ. Stichting IGZ+ heeft als doel het realiseren van Intgerale Gezondheidszorg Plus voor alle ruim 17 miljoen Nederlanders en de ruim 2 miljoen professionals die daarbinnen werkzaam zijn. Betere en betaalbare gezondhiedszorg is het uitgangspunt wat verwerkt is in de doelstellingen van de nieuwe stichting. Vitaliteit is binnen IGZ+ een belangrijk onderdeel.

WAAROM? | Omdat het nodig is!
Iedere Nederlander heeft wel eens klachten omtrent zijn fysieke of mentale gezondheid. Meestal is de begeleiding gericht op de gevolgen en te weinig op de oorzaak. Klachten kunnen een fysieke of mentale oorzaak hebben, vaak komt dat ook uit onze omgeving. Denk hierbij aan gevolgend door echtscheiding, schulden of bijvoorbeeld rouwverlies. Een integrale aanpak van de gezondheidszorg is de ontbrekende schakel binnen de huidige Gezondheidszorg.

WIE? | Elke professional binnen IGZ+

Stichting IGZ+ geeft aan dat feitelijk iedere professionals binnen het bereik van de Gezondheidszorg en complementaire dienstverlening kan werken als IGZ+ professional. Het vraagt om een andere manier van denken en het verkrijgen van kennis en ervaring op dit gebied. IGZ+ is logisch en voor bijna iedereen te begrijpen, het wordt alleen nog nauwelijks toegepast. Een betere, kortere en snellere begeleiding of behandeling is in de meeste gevallen mogelijk. Eb passant kunnen er ook nog eens jaarlijks miljarden euro's bespaart worden, binnen Gezondheidszorg en Welzijn, maar ook de zogenaamde sociale euro, te weten alle uitkeringen, WMO bijdrages en voor gemeentes bijdragen aan Jeugdzorg en Bijstanduitkeringen.

De Vitaliteit Groep Nederland is een kennis- en opleidingsinstituut dat de Vitaliteitfactor heeft ontwikkeld en sinds 2016 de opleiding Vitaliteit Expert aanbied. Met deze post-hbo opleiding heeft een IGZ+ professional een perfect intak-instrument in handen om IGZ+ ook daarwerkelijk toe te passen. De Vitaliteitfactor zorgt er ook voor dat u klachten voorkomt. Preventie is: 'voorkomen is beter dan genezen'.

WAT? | De Vitaliteitfactor
De Vitaliteitfactor is bij uitstek geschikt voor de intake van cliënten en patiënten. Via een vragenlijst van 70 vragen wordt een analyse gemaakt op de drie belangrijke sectoren: fysieke gezondheid, mentale gezondheid en uw omgevingsfactoren. Vervolgens krijgt de client een interview van drie kwartier waarbij de uitslag van de vragenlijst nog scherper wordt gesteld en verkeerde of onvolledige antwoorden kunnen worden bijgesteld. De Vitaliteitfactor is voor iedere Nederlander anders en is dan ook niet onderling vergelijkbaar. De omstandigheden en de gesteldheid van elke Nederlander is anders. Binnen ondernemingen of organisaties is een collectieve Vitaliteitfactor wel mogelijk. De Vitaliteitfactor neemt u niet éénmalig af, bij voorkeur 2-3 keer per jaar zodat de Vitaliteitfactor een preventieve werking krijgt. Voorkomen is beter dan genezen.

HOE? | Check Je Vitaliteit
Hoe ga je preventief aan de slag? Door als eerste onze korte test te doen (klik op onderstaande afbeelding). Het krijgen van psychische klachten, zoals depressie, worden door veel factoren veroorzaakt. De Vitaliteit test (20 vragen) meet deze factoren en geeft een indicatie. Komt u in Oranje of Rood? Neem dan contact op met ons, een Vitaliteit Expert reageert dan binnen 24 uur. Voor meer informatie: www.vitaliteitfactor.nl

De IGZ+ TEST is een digitale vragenlijst en volstrekt anoniem. Uw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van uw vitaliteit.

 

De huidige test is voor volwassenen (18 - 65 jaar), De komende maanden komt de Vitaliteitfactor Junior (van 8 - 18 jaar) en de Vitaliteitfactor Senior (65+) beschikbaar. Na de zomer van 2017 worden de Vitaliteitfactor Junior II (4 - 8 jaar) en de Vitaliteitfactor Infant (0 - 4 jaar) toegevoegd.

Nieuwsgierig? Doe de IGZ+ TEST! Voorkomen is beter dan genezen!


NIEUW Primaire kleuren Logo IGZ Plus Nederland Doe de Test 003A

Mens sana in corpore sano
(Een gezonde geest in een gezond lichaam) 

De IGZ+ TEST geeft slechts een grove indicatie van uw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor de Vitaliteitfactor, 
waarbij u een gesprek heeft met een professional, een waardevol advies en een uitgebreide rapportage krijgt.


 Check Je Vitaliteit toegelicht | klik op0-18 jaar | 18-65 jaar | 65 plus | Fysiek | Mentaal | Omgeving | Vitaliteit Expert