20190321 Fysiek deelsite hardlopende mensen basis balk 001 DNR2


VITALITEITFACTOR
| VITALITEIT = MEER DAN SPORTEN EN GOED ETEN ALLEEN | DOE DE IGZ+ TEST

 ALGEMEEN

Jouw fysieke vitaliteit wordt onder andere bepaald door je lichamelijke gezondheid (wel of geen ziekte/klachten), je bewegings- en voedingspatroon. Je fysieke vitaliteit heeft invloed op je psychische gezondheid, gevoel van welzijn en welbevinden, maar direct of indirect ook op jouw sociaal-maatschappelijke omstandigheden en eventueel financiële of juridische situatie.

Een (negatieve) verandering in jouw fysieke vitaliteit heeft dus gevolgen voor je psychische vitaliteit en jouw omgevingsfactoren en dus voor jouw algehele vitaliteit. Om welke klachten of problemen het ook gaat, het is goed hier verder naar te laten kijken. Je kunt hier contact opnemen met een Vitaliteit Expert bij jou in de buurt. 

Hieronder wordt de term 'FYSIEK' nader toegelicht per leeftijdscategorie.
KINDEREN 
| 8 – 12 jaar |VITALITEITFACTOR JUNIOR     


CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT fysiek kinderen 8 12Een lichamelijke aandoening of ziekte (met name wanneer deze chronisch) is, kan invloed hebben op het algemene gevoel van welzijn en  welbevinden van een kind. 

Alle lichamelijke ‘ongemakken’, die een kind belemmeren te doen wat het wil doen (spelen, naar school, etc.) kunnen een negatief effect hebben op de ontwikkeling op één of meer gebieden.

Kinderen die als gevolg van een ziekte of (ernstige) aandoening bijvoorbeeld vaak school verzuimen, hebben over het algemeen minder sociale contacten (met leeftijdgenoten) en kan het schoolverloop in gevaar komen. Een lichaam dat niet ten volle functioneert, kan ook bij kinderen leiden tot gevoelens van minderwaardigheid, boosheid, eenzaamheid, bezorgdheid en zelfs tot depressie of andere psychische klachten.

Geeft de lichamelijke (en psychische gezondheid) van jouw kind je reden tot bezorgdheid, neem dan contact met ons op of doe samen met je kind de gratis IGZ+ TEST JUNIOR voor een eerste indicatie.JONGEREN 
|12 – 18 jaar | VITALITEITFACTOR JUNIOR  


    Onder andere buik- of hoofdpijn CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT mentaal kinderen 13 18zijn geen onbekende klachten bij pubers en
    adolescenten. Dit kan het gevolg zijn 
van veranderende hormonen,
    maar bijvoorbeeld ook van stress 
door de school- en/of thuissituatie.
   
    Hiermee hebben de psychische gezondheid en de omgeving
    dus direct invloed op de lichamelijke gesteldheid.

  Omgekeerd kan een lichamelijke ziekte of (chronische) aandoening directe en indirecte gevolgen hebben op de psychische gezondheid en bijvoorbeeld de sociale contacten (school, uitgaan, baantje, etc.). Hiermee kan ook de sociaal-emotionele ontwikkeling in het gedrang komen.

Ook bij fysieke klachten, kun je contact met ons opnemen of doe eerst de gratis IGZ+ TEST JUNIORVOLWASSENEN | 18 – 65 jaar 
| VITALITEITFACTOR ADULT  
               
              


Tussen de leeftijdsgroepen die studerenCHECK JE VITALITEIT VITALITEIT fysiek volwassenen 18 65 .003 (met daarbij misschien een baan) en de mensen, die uitgestudeerd/uitgeleerd en aan het werk zijn, lijken grote verschillen te zitten. En dat klopt ook.

Zeker wanneer wij naar de levensfases kijken. Toch zijn er ook overeenkomsten, namelijk de samenhang tussen je fysieke gezondheid, psychische gezondheid én jouw omgevingsfactoren.

Op het moment dat jij een lichamelijk ongemak, aandoening of ziekte hebt, heeft dit bijna zonder uitzondering invloed op je psychische gezondheid (stress, burn-out, depressie of andere psychische klacht) én op jouw omgevingsfactoren, zoals werk, wonen, inkomen, vrijetijdsbesteding.

Wanneer jouw lichamelijke klacht jou (langere tijd) belemmert (volledig) deel te nemen aan het arbeids-/leerproces, heeft dit doorgaans invloed op je inkomen. Een lager inkomen betekent onder andere minder ruimte in je budget voor bijvoorbeeld uitgaan, vakanties, (eigen) vervoer en zo meer. Dit heeft weer effect op je sociale contacten, wat eventueel psychische klachten kan veroorzaken en/of verergeren (bijvoorbeeld eenzaamheid, isolement etc.).

Voorkom (verergering van jouw) klachten en Check Je Vitaliteit en/of vraag een gesprek aan met een Vitaliteit Expert bij jou in de buurt.
SENIOREN | 65 jaar en ouder VITALITEITFACTOR SENIOR          


  U bent een dagje ouder CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT fysiek volwassenen 65 002en uw lichaam wil niet altijd meer wat u
  wilt. U heeft bijvoorbeeld last van uw gewrichten of uw rug,  
  hoge bloeddruk of diabetes.

  Hierdoor bent u misschien minder mobiel en bezoekt u uw
  familie minder vaak dan u zou willen. Dat maakt dat u
  zich soms eenzaam voelt.

Uw fysieke conditie heeft dus direct gevolgen voor uw psychische gezondheid (eenzaamheid). Zomaar een voorbeeld. Het kan natuurlijk zijn dat u nog alles doet wat u wilt en dat uw algehele vitaliteit niet beter kan. Denkt u.

De ervaring leert dat met name oudere mensen klachten niet altijd als zodanig erkennen. U bent gewend voor uzelf te zorgen en niet te ‘zeuren’. Op de langere termijn kan dit u lelijk gaan opbreken, zowel wat betreft uw lichamelijke als psychische gezondheid en direct of indirect ook op uw sociaal-maatschappelijke omstandigheden.

Wacht daarom niet langer en neem contact met ons op of doe de IGZ+ TEST SENIOR.NB:
De gratis IGZ+ Vitaliteit TEST geeft slechts een indicatie van jouw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor de Vitaliteitfactor
, waarbij je een gesprek met een professional hebt, een waardevol advies en een uitgebreide rapportage krijgt.Nieuwsgierig geworden? 0 20190322 Logo IGZ gratis test arrow def

Lees verder op deze site of doe direct de gratis
IGZ+ TEST | 
JUNIOR, ADULT of SENIOR*
Klik op het logo van de IGZ+ TEST


Gezondheidsklachten: meer dan gezondheid alleen. 

JOUW GEZONDHEID, JOUW BELANG!

Professionals die met mensen werken, werken met de Vitaliteitfactor (IGZ+)       (klik op onderstaande afbeelding voor info)


0 20190321 Banner Opleiding Vitaliteit Expert andere sites 001
* De gratis IGZ+ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit.  Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw zijn de 3 versies: Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65 plus.