20190321 Deelgebied Omgeving man en vrouw aan zee basis 001 DNR1

DE VITALITEITFACTOR
OMDAT JE OOK EEN PLANNING MAAKT VOOR JE PENSIOEN | DOE DE TESTALGEMEEN

Factoren uit de omgeving hebben invloed op de lichamelijke en psychische gezondheid van mensen. Met de omgeving wordt onder andere bedoeld de sociaal-maatschappelijke (de relatie met anderen, wel of geen werk/school, inkomen, woning, vrijetijdsbesteding, etc.), inkomens-/financiële en juridische situatie. Een (negatieve) verandering in de omgevingsfactoren heeft dus gevolg voor de lichamelijke en psychische (en dus de gehele) vitaliteit.

Om welke klachten of problemen het ook gaat, het is goed hier verder naar te laten kijken. Voorbeelden van klachten of situaties uit jouw omgeving die jou kunnen beïnvloeden zijn: verwerken van overlijden/verlies, ziekte, werkloosheid, problemen op school, pesten, financiële problemen, verhuizen, fysieke of mentale ongemakken et cetera.

Hieronder wordt de term 'OMGEVING' nader toegelicht per leeftijdscategorie.

 KINDEREN
 | 8 – 12 jaar | VITALITEITFACTOR 
JUNIOR  


Kinderen in de leeftijd ANP 24268092 568x378 300x199van 8 tot en met 12 jaar brengen een groot deel van de tijd door op school. Hun omgevingsfactoren worden hierdoor dan ook voor een belangrijk deel bepaald door hoe zij hun tijd op school ervaren.

Daarnaast is uiteraard ook hun thuissituatie van belang. Zijn er broertjes of zusjes, is er harmonie in het gezin, zijn de ouders gescheiden etc. Een kind dat bijvoorbeeld wordt gepest op school, zal thuis en op school ander (o.a. somber, dwars/opstandig, stiller) gedrag laten zien.

Waarschijnlijk hebben ook de schoolresultaten onder bijvoorbeeld pesten te lijden. Ga hier niet aan voorbij, neem contact op met een Vitaliteit Expert bij jou in de buurt. Jouw kind zal je dankbaar zijn, nu of in de toekomst.

Je kan natuurlijk ook eerst samen met je kind de gratis
IGZ+ TEST JUNIOR doen.JONGEREN
 | 12 – 18 jaar | VITALITEITFACTOR JUNIOR 
 


Van de basisschool naar het HWM Pubers groepje 2voortgezet onderwijs is een hele verandering voor jongeren.

Daarnaast krijgen zij te maken met andere sociale contacten, leren omgaan met drank, drugs, lichamelijke veranderingen en de soms daarmee gepaard gaande onzekerheden.

Ondertussen maken zij zich steeds meer los van hun ouders, krijgen meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Behalve onzekerheid kan dit ook leiden tot stress, burn-out of zelfs depressieve klachten.

Soms komen leer- of andere schoolgerelateerde problemen naar voren, of blijkt dat de jongere AD(H)D of ASS (autisme spectrum stoornis) of kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis heeft. Blijf niet in onzekerheid, doe de gratis IGZ+ TEST JUNIOR en/of vraag advies aan een Vitaliteit Expert bij jou in de buurt.VOLWASSENEN
 | 18 – 65 jaar | VITALITEITFACTOR 
ADULT      
  
    


Volwassenen man 250x165 check je vitaliteit - consument - volwassenen.036hebben te maken met een aantal factoren uit de omgeving die direct of indirect invloed hebben op de lichamelijke en/of psychische vitaliteit.

Denk hierbij aan ontslag, ziekte of overlijden van een dierbare, verhuizing, financiële en/of juridische problemen, problemen op het gebied van studie, etc. Deze gebeurtenissen zijn bekende stressoren en kunnen leiden tot somberheid, burn-out, depressie, lichamelijke pijnen, et cetera.

 

Blijf er niet mee lopen! Check Je Vitaliteit! 


Wil jij een uitgebreide en nauwkeurige meting van jouw algehele vitaliteit (Vitaliteitfactor), neem dan contact op met een Vitaliteit Expert bij jou in de buurt.


 

SENIOREN | 65 jaar en ouder | VITALITEITFACTOR SENIOR 


U hebt gewerkt en magcheck je vitaliteit 200px consument senioren.006 nu genieten van uw pensioen. Maar geniet u wel? Het vinden van bezigheden, bezigheden waar u ook voldoening uit haalt, is lastig.

U en uw partner zijn ineens allebei thuis. De één heeft zijn/haar draai al lang gevonden, maar u nog niet. U loopt uw partner eigenlijk in de weg, althans, zo voelt het voor u. 

Uw woning is al lang niet meer naar uw zin, maar u heeft een ‘mager’ pensioen en verhuizen is geen optie. U kunt maar net de eindjes aan elkaar knopen. Klachten binnen de omgevingsfactoren leiden niet zelden tot stress, somberheid of lichamelijke klachten.

Blijf er niet mee zitten en neem contact op met een Vitaliteit Expert bij u in de buurt of doe gratis IGZ+ TEST.NB:
De gratis IGZ+ Vitaliteit TEST geeft slechts een indicatie van jouw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor de
Vitaliteitfactor
, waarbij je een gesprek met een professional hebt, een waardevol advies en een uitgebreide rapportage krijgt.Nieuwsgierig geworden? 0 20190322 Logo IGZ gratis test arrow def

Lees verder op deze site of doe direct de gratis
IGZ+ TEST |
JUNIOR, ADULT of SENIOR*
Klik op het logo van de IGZ+ TEST


Gezondheidsklachten: meer dan gezondheid alleen. 
JOUW GEZONDHEID, JOUW BELANG!

Professionals die met mensen werken, werken met de Vitaliteitfactor (IGZ+)       (klik op onderstaande afbeelding voor info)


0 20190321 Banner Opleiding Vitaliteit Expert andere sites 001


* De gratis IGZ+ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit.  Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw zijn de 3 versies: Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65 plus.