20200222 Check Je Vitaliteit deelgebied Omgeving V3

VITALITEITQUOTIENTJOUW OMGEVING HEEFT INVLOED OP JOUW LEVEN | DOE DE VQ TEST 


Leefstijl Gezondheidszorg: Het Alternatief | Een campagne van Stichting IGZ Plus & HCP Consultancy Network (onderdeel Vitaliteit Groep Nederland)

JOUW DYNAMISCHE OMGEVING
Eén van de belangrijkste toevoegingen aan de huidige gezondheidszorg is: jouw dynamische omgeving. Een volwaardig hoofdgebied binnen Leefstijl Gezondheidszorg. Jouw omgeving, zowel sociaal-maatschappelijk, sociaal-economisch als financieel-juridisch, is van directe invloed op jouw mentale en fysieke gezondheid en vitaliteit. Denk aan echtscheiding, verlies van iemand die je na staat, verlies van werk en schulden. 

Binnen de huidige gezondheidszorg wordt hier nauwelijks of geen rekening mee gehouden. Daarom is Leefstijl Gezondheidszorg geïntroduceerd. De MFO-vragenlijst is ontwikkeld als universeel intake-instrument, zodat alle zorgverleners op de hoogte zijn van jouw klachten op de gebieden mentale gezondheid, fysieke gezondheid en dynamische omgeving. Om je nu al een idee te geven hoe Leefstijl Gezondheidszorg werkt, kun je de kosteloze VQ Test doen.

VitaliteitQuotiënt & Leefstijl Gezondheidszorg
Klachten kunnen onderling met elkaar te maken hebben. Als je meerdere klachten hebt, heb je soms meerdere zorgverleners nodig. Binnen Leefstijl Gezondheidszorg wordt met het VitaliteitQuotiënt duidelijk welke klachten je hebt en hoe die verband houden met elkaar én welke samenwerkende professioanls nodig zijn om van jouw klachten af te komen. Vandaar het motto 'Connecting the Dots, Connecting People'. Lees hieronder meer over wat DYNAMISCHE OMGEVING inhoudt.


20211010 Vierkant Banner Manifest pexels photo 2626979 bol knikker hand
Wil jij als zorgconsument ook een alternatief voor onze huidig zorgstelsel en onze gezondheidszorg? De stichting heeft het alternatief gepubliceerd in een rapport en een Manifest. 

Lees en teken ons Manifest 
Juist in de coronacrisis extra nodig!


Check je Vitaliteit is een voorlichtingscampagne van Stichting IGZ Plus en HCP Consultancy Network, onderdeel van Vitaliteit Groep Nederland.Omgeving algemeen
Factoren uit de omgeving hebben invloed op de lichamelijke (fysieke) en psychische (mentale) gezondheid van mensen. Met de omgeving wordt onder andere bedoeld de relatie met anderen, wel of geen werk/school, inkomen, woning, vrijetijdsbesteding, maar ook inkomens-/financiële en juridische situatie. Een (negatieve) verandering in de omgevingsfactoren heeft dus effect op de lichamelijke en mentale (en dus de gehele) vitaliteit.

Om welke klachten of problemen het ook gaat, het is goed hier verder naar te laten kijken. Voorbeelden van klachten of situaties uit jouw omgeving die jou kunnen beïnvloeden zijn: werkloosheid, problemen op school, financiële problemen, verhuizen et cetera.

Hieronder wordt Omgeving binnen Leefstijl Gezondheidszorg per leeftijdscategorie nader toegelicht.

KINDEREN | 8 – 12 jaar | VitaliteitQuotiënt Junior


Kinderen in de leeftijd ANP 24268092 568x378 300x199van 8 tot en met 12 jaar brengen een groot deel van de tijd door op school. Hun omgevingsfactoren worden hierdoor dan ook voor een belangrijk deel bepaald door hoe zij hun tijd op school ervaren. Daarnaast is uiteraard ook hun thuissituatie van belang. Zijn er broertjes of zusjes, is er harmonie in het gezin, zijn de ouders gescheiden etc.

Een kind dat bijvoorbeeld wordt gepest op school, zal thuis en op school ander (o.a. somber, dwars/opstandig, stiller) gedrag laten zien. Waarschijnlijk hebben ook de schoolresultaten, onder bijvoorbeeld pesten, te lijden. Ga hier niet aan voorbij, neem contact op met de huisarts. Jouw kind zal je dankbaar zijn, nu of in de toekomst. Je kan natuurlijk ook eerst samen met je kind de kosteloze  VQ Test Junior doen.


JONGEREN | 12 – 18 jaar | VitaliteitQuotiënt Junior 

Van de basisschool naar het HWM Pubers groepje 2voortgezet onderwijs is een hele verandering voor jongeren. Daarnaast krijgen zij te maken met andere sociale contacten, leren omgaan met drank en drugs, lichamelijke veranderingen en de soms daarmee gepaard gaande onzekerheden. 

Ondertussen maken zij zich steeds meer los van hun ouders, krijgen meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Behalve onzekerheid kan dit ook leiden tot stress, burn-out of zelfs depressieve klachten. Soms komen leer- of andere schoolgerelateerde problemen naar voren, of blijkt dat de jongere AD(H)D of ASS (autisme spectrum stoornis) of kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis heeft. Blijf niet in onzekerheid, doe de kosteloze VQ Test Junior en/of vraag advies aan uw huisarts.

VOLWASSENEN
 | 18 – 65 jaar | VitaliteitQuotiënt 
Adult         


Volwassenen man 250x165 check je vitaliteit - consument - volwassenen.036hebben te maken met een aantal factoren uit de omgeving die direct of indirect invloed hebben op de lichamelijke en/of psychische vitaliteit. 

Denk hierbij aan ontslag, verhuizing, financiële en/of juridische problemen, problemen op het gebied van studie etc. Deze gebeurtenissen zijn bekende stressoren en kunnen leiden tot somberheid, burn-out, depressie, lichamelijke pijnen, et cetera.

Blijf er niet mee lopen! Check Je Vitaliteit doe de VQ-test

SENIOREN
 | 65 plus | VitaliteitQuotiënt 
Senior   


U hebt gewerkt en magcheck je vitaliteit 200px consument senioren.006 nu genieten van uw pensioen. Maar geniet u wel? Het vinden van bezigheden, bezigheden waar u ook voldoening uit haalt, is lastig.

U en uw partner zijn ineens allebei thuis. De één heeft zijn/haar draai al lang gevonden, maar u nog niet. U loopt uw partner eigenlijk in de weg. Althans, zo voelt het voor u. 

Uw woning is al lang niet meer naar uw zin, maar u heeft een ‘mager’ pensioen en verhuizen is geen optie. U kunt maar net de eindjes aan elkaar knopen. Klachten binnen de omgevingsfactoren leiden niet zelden tot stress, somberheid of lichamelijke klachten. Blijf er niet mee zitten en doe de kosteloze VQ Test Senior.


20200615 Check Je Vitaliteit Campagne Egg and Hammer Banner 003


Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt door HCP Consultancy Network | partner in vitaal ondernemerschap met Human Capital Performance.HCP wordt uitgevoerd door samenwerkende, zelfstandige professionals. Word ook partner van HCP Consultancy Network en ga werken met het collectieve VitaliteitQuotiënt bij werkgevers én werknemers.