20190321 Deelgebied Mentaal vrouw op loungebank 001

VITALITEITFACTOR 
| DENKEN DAT WIJ ONZE TOEKOMST IN EIGEN HAND HEBBEN | DOE DE TEST

 ALGEMEEN
                                                                                                   

Verschillende zaken hebben invloed op je mentale gezondheid. Voor de hand liggend is hierbij het wel of niet hebben van een psychische stoornis. Deze kan genetisch of verworven (bijvoorbeeld door omstandigheden), tijdelijk of chronisch zijn. Een psychische stoornis heeft niet alleen invloed op je mentale vitaliteit, maar veelal ook op je fysieke gezondheid en gevoel van welzijn en welbevinden.

Daarnaast kan een psychische stoornis problemen geven binnen de omgevingsfactoren, terwijl je fysieke vitaliteit en de omgevingsfactoren weer van invloed kunnen zijn op jouw mentale vitaliteit. 
Onder mentale vitaliteit wordt verstaan je psychische gezondheid, je gevoel van welzijn/welbevinden en zingeving.

Hieronder wordt de term 'MENTAAL' nader toegelicht per leeftijdscategorie.
KINDEREN | 8 – 12 jaar | VITALITEITFACTOR JUNIOR    


Met name jonge(re) kinderen hebben CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT mentaal kinderen 8 12 003nog niet altijd de mogelijkheid hun gevoelens en gedachten in woorden uit te drukken. Zij laten door middel van hun gedrag merken dat er ‘iets aan de hand’ is.

Je kind is bijvoorbeeld stiller, meer teruggetrokken dan je  gewend bent, of juist drukker, opstandiger. Je kind kan meer of minder behoefte aan slaap en/of eten hebben.  

Dit zijn een paar voorbeelden van gedragingen, die kunnen wijzen op het feit dat jouw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, dat het zich zorgen maakt of zich ongelukkig voelt. Kinderen die problemen ervaren, hebben minder of geen zin te spelen, al dan niet met andere kinderen.

Wil je zeker weten dat jouw kind vitaal is, neem dan contact met ons op of doe samen met uw kind de gratis IGZ+ TEST JUNIOR voor een eerste indicatie.J
ONGEREN
|12 – 18 jaar|VITALITEITFACTOR JUNIOR   


  Als gevolg van bijvoorbeeld stress CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT fysiek kinderen 13 18(school- en/of thuissituatie)
  kunnen jonge
ren hoofd-, buik- of andere pijnklachten ervaren.

  Wanneer dit regelmatig voorkomt, heeft dit invloed op
  het sociale en
schoolleven en daarmee ook op het
  gevoel van welzijn en welbevinden.


Stress is een psychische klacht en als gevolg daarvan kunnen andere (dan hierboven genoemde) psychische en/of lichamelijke klachten ontstaan of verergeren, die weer invloed hebben op de omgeving (school, baantje, sociale contacten, etc.) en vice versa.

Ook wanneer sprake is van bijvoorbeeld AD(H)D, ASS of andere psychische klacht, staat het zelden op zichzelf. Belangrijk dus, om ook bij psychische klachten tijdig de vitaliteit te meten!

Vind hier een Vitaliteit Expert bij jou in de buurt of doe eerst de gratis IGZ+ TEST JUNIOR (8-18 jaar).VOLWASSENEN
 | 18 – 65 jaar | VITALITEITFACTOR ADULT    


Als gevolg van een of meer levensgebeurtenissen, zoals ontslag, CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT mentaal volwassenen 18 65 002verhuizing, (echt-)scheiding, studie niet af kunnen maken, ziekte van jou zelf of een naaste, overlijden van een dierbare, vader of moeder worden, etc. kun je (al dan niet tijdelijk) geestelijk uit balans raken.

Dit kan leiden tot somberheid of depressie of andere psychische klachten veroorzaken of deze verergeren. Wanneer jouw psychische gezondheid (al dan niet tijdelijk) minder goed is, is het aannemelijk dat je, vooral wanneer de klachten langer aanhouden, ook lichamelijke klachten ontwikkelt. Dit kan gevolgen hebben voor je werk of studie, je sociale contacten, maatschappelijke positie, financiën en mogelijk zelfs juridische problemen veroorzaken.

Om te voorkomen dat jij psychische klachten ontwikkelt, of bestaande klachten verergeren, is het belangrijk regelmatig jouw vitaliteit te meten. Je kunt dit doen met de gratis test Check Je Vitaliteit en/of een gesprek aan te vragen met één van onze Vitaliteit Experts. SENIOREN
 
| 65 jaar en ouder
|VITALITEITFACTOR SENIOR 


  Een van de meest voorkomende CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT mentaal volwassenen 65 001klachten bij senioren is eenzaamheid.
 
Deze eenzaamheid kan zijn ontstaan doordat een partner
is weggevallen
  en uw kinderen en eventuele kleinkinderen
het druk hebben met
  hun eigen leven.


  Met name wanneer u weinig vrienden (meer) heeft of niet in
  staat bent hen te bezoeken, kan dit leiden tot gevoelens van
  eenzaamheid, somberheid, nutteloosheid en zelfs depressie. 
 
Ook lichamelijke belemmeringen (door bijvoorbeeld ziekte of handicap) kunnen psychische  klachten veroorzaken, maar ook andersom is het geval. Wanneer u moeite heeft rond te komen, ontevreden bent met uw woonsituatie, schulden of juridische problemen heeft, kan dit bij u gevoelens opwekken, waarbij u zich (meer dan) onprettig voelt.


Om te voorkomen dat dit tot psychische of lichamelijke klachten leidt of bestaande klachten verergeren, is het van belang regelmatig uw vitaliteit te meten.

Dit kan met de gratis IGZ+ test via Check Je Vitaliteit of u kunt meteen een gesprek aanvragen bij één van onze Vitaliteit Experts voor het bepalen van uw Vitaliteitfactor.NB:
De kostenloze, verkorte Vitaliteittest geeft slechts een indicatie van jouw werkelijke vitaliteit en is geen vervanging voor de
Vitaliteitfactor, waarbij je een gesprek met een professional hebt, waardevol advies en uitgebreide rapportage krijgt.


 
Nieuwsgierig geworden? 0 20190322 Logo IGZ gratis test arrow def

Lees verder op deze site of doe direct de gratis
IGZ+ TEST | 
JUNIOR, ADULT of SENIOR*
Klik op het logo van de IGZ+ TEST


Gezondheidsklachten: meer dan gezondheid alleen. 
JOUW GEZONDHEID, JOUW BELANG!

Professionals die met mensen werken, werken met de Vitaliteitfactor (IGZ+)       (klik op onderstaande afbeelding voor info)


0 20190321 Banner Opleiding Vitaliteit Expert andere sites 001


* De gratis IGZ+ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit.  Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw zijn de 3 versies: Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65 plus.