20211010 Check Je Vitaliteit Mentaal pexels photo 3772618 mentaal man basis V1

VITALITEITQUOTIENT | DE BEKENDE DRUPPEL VOORKOMEN ...DOE DE VQ-TEST

 


Leefstijl Gezondheidszorg: Het Alternatief | Een campagne van Stichting IGZ Plus & HCP Consultancy Network (onderdeel Vitaliteit Groep Nederland)

FYSIEKE VITALITEIT
Iedereen heeft wel gehoord van (mensen met) psychische klachten. Binnen Leefstijl Gezondheidszorg is gekozen voor 'mentaal' i.p.v. 'psychisch'. Dit is meerzeggender en minder zwaar beladen. Tijdens mentale klachten kunnen ook fysieke klachten (rugpijn, nekpijn, buikpijn et cetera) ontstaan en heeft jouw dynamische omgeving ook nog eens invloed op je mentale en fysieke gezondheid. Binnen de huidige gezondheidszorg wordt hier nauwelijks of geen rekening mee gehouden.


Daarom is Leefstijl Gezondheidszorg geïntroduceerd. De  MFO-vragenlijst is ontwikkeld als universeel intake-instrument, zodat alle zorgverleners op de hoogte zijn van jouw klachten op de gebieden mentale gezondheid, fysieke gezondheid en dynamische omgeving. Om je nu al een idee te geven hoe Leefstijl Gezondheidszorg werkt, kun je de kosteloze VQ Test doen.

VitaliteitQuotiënt & Leefstijl Gezondheidszorg
Klachten kunnen onderling met elkaar te maken hebben. Als je meerdere klachten hebt, heb je soms meerdere zorgverleners nodig. Binnen Leefstijl Gezondheidszorg wordt met het VitaliteitQuotiënt duidelijk welke klachten je hebt en hoe die verband houden met elkaar én welke samenwerkende professionals nodig zijn om van jouw klachten af te komen. Vandaar het motto 'Connecting the Dots, Connecting People'. Lees hieronder meer over wat MENTAAL inhoudt.

Kwaliteit van leven
Wij willen een prettig leven. Wanneer het misgaat, is het belangrijk te weten wat de oorzaken zijn, zowel bij kinderen, volwassenen als ouderen. De gezondheidszorg is nu nog (te veel) gericht op gevolgbestrijding. Dit kan leiden tot een onvolledige behandeling of begeleiding of geen of onvoldoende nazorg. Dit kan leiden tot herhaling van klachten, doordat oorzaken niet worden aangepakt. Met behulp van de MFO-vragenlijst ((VitaliteitQuotiënt) komt de oorzaak aan het licht en kan deze oorzaak (of de oorzaken) worden aangepakt.


20211010 Vierkant Banner Manifest pexels photo 2626979 bol knikker hand
Wil jij ook een alternatief voor onze huidig zorgstelsel en onze gezondheidszorg? De stichting heeft het alternatief gepubliceerd in een rapport en een Manifest. 

Lees en teken ons Manifest 
Juist, in de coronacrisis, extra nodig!


Check je Vitaliteit is een voorlichtingscampagne van Stichting IGZ Plus en HCP Consultancy Network, onderdeel van Vitaliteit Groep Nederland.
ALGEMEEN MENTAAL                                                                                                     

Verschillende zaken hebben invloed op je mentale gezondheid. Voor de hand liggend is hierbij het wel of niet hebben van psychische klachten. Deze kunnen genetisch of verworven (bijvoorbeeld door omstandigheden), tijdelijk of chronisch zijn. Een psychische klacht heeft niet alleen invloed op je mentale vitaliteit, maar veelal ook op je fysieke gezondheid en gevoel van welzijn en welbevinden.

Daarnaast kan een psychische klacht problemen geven binnen de omgevingsfactoren, terwijl je fysieke vitaliteit en de omgevingsfactoren weer van invloed kunnen zijn op jouw mentale vitaliteit. Onder mentale vitaliteit wordt verstaan: je psychische gezondheid, je gevoel van welzijn/welbevinden en zingeving.

Hieronder wordt Mentale Leefstijl Gezondheidszorg per leeftijdscategorie nader toegelicht.

KINDEREN | 8 – 12 jaar | VITALITEITQUOTIËNT JUNIOR    

Met name jonge(re) kinderen hebben CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT mentaal kinderen 8 12 003nog niet altijd de mogelijkheid hun gevoelens en gedachten in woorden uit te drukken. Zij laten door middel van hun gedrag merken dat er ‘iets aan de hand’ is. Je kind is bijvoorbeeld stiller, meer teruggetrokken dan je  gewend bent, of juist drukker, opstandiger.

Je kind kan meer of minder behoefte aan slaap en/of eten hebben. Dit zijn een paar voorbeelden van gedragingen, die kunnen wijzen op het feit dat jouw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, dat het zich zorgen maakt of zich ongelukkig voelt. Kinderen die problemen ervaren, hebben minder of geen zin te spelen, al dan niet met andere kinderen. 
Wil je zeker weten dat jouw kind vitaal is, doe samen met je kind de kosteloze VQ Test Junior voor een eerste indicatie.


JONGEREN
  |  12 – 18 jaar  |  VITALITEITQUOTIËNT JUNIOR   


CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT fysiek kinderen 13 18

Als gevolg van bijvoorbeeld stress (school- en/of thuissituatie) kunnen jongeren hoofd-, buik- of  andere pijnklachten ervaren.

Wanneer dit regelmatig voorkomt, heeft dit invloed op het sociale en
schoolleven en daarmee ook op het gevoel van welzijn en welbevinden.


 Stress is een psychische klacht en als gevolg daarvan kunnen andere   psychische en/of lichamelijke klachten ontstaan of  verergeren, die weer invloed hebben op de omgeving (school, baantje, sociale contacten, etc.) en vice versa. Ook wanneer sprake is van bijvoorbeeld AD(H)D, ASS of andere psychische klacht, staat het zelden op zichzelf. Belangrijk dus, om ook bij psychische klachten tijdig de vitaliteit te meten! Wil je zeker weten dat jouw kind vitaal is, doe samen met je kind de kosteloze VQ Test Junior (8-18 jaar) voor een eerste indicatie.

VOLWASSENEN | 18 – 65 jaar | VITALITEITQUOTIËNT ADULT    


Als gevolg van een of meer levensgebeurtenissen, zoals ontslag, CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT mentaal volwassenen 18 65 002verhuizing, (echt-)scheiding, studie niet kunnen afmaken, ziekte van jezelf of een naaste, overlijden van een dierbare, vader of moeder worden, etc. kun je (al dan niet tijdelijk) geestelijk uit balans raken.

Dit kan leiden tot somberheid of depressie of andere psychische klachten veroorzaken of deze verergeren. Wanneer jouw psychische gezondheid (al dan niet tijdelijk) minder goed is, is het aannemelijk dat je, vooral wanneer de klachten langer aanhouden, ook lichamelijke klachten ontwikkelt. Dit kan gevolgen hebben voor je werk of studie, sociale contacten, maatschappelijke positie, financiën en mogelijk zelfs juridische problemen veroorzaken.

Om te voorkomen dat jij psychische klachten ontwikkelt, of bestaande klachten verergeren, is het belangrijk regelmatig jouw vitaliteit te meten. Je kunt dit doen met de gratis test Check Je Vitaliteit

SENIOREN 
| 65 jaar en ouder 
|VITALITEITQUOTIËNT SENIOR 


  Een van de meest voorkomende CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT mentaal volwassenen 65 001klachten bij senioren is eenzaamheid.
 
Deze eenzaamheid kan zijn ontstaan doordat een partner is weggevallen en 
  uw kinderen en eventuele kleinkinderen het druk hebben met hun eigen
  leven.


  Met name wanneer u weinig vrienden (meer) heeft of niet in staat bent hen
  te bezoeken, kan dit leiden tot gevoelens van eenzaamheid, somberheid,
  nutteloosheid en zelfs depressie. 

Ook lichamelijke belemmeringen, door bijvoorbeeld ziekte of handicap, kunnen psychische klachten veroorzaken, maar ook andersom is het geval. Wanneer u moeite heeft rond te komen, ontevreden bent met uw woonsituatie, schulden of juridische problemen heeft, kan dit bij u gevoelens opwekken, waarbij u zich (meer dan) onprettig voelt. Om te voorkomen dat dit tot psychische of lichamelijke klachten leidt of bestaande klachten verergeren, is het van belang regelmatig uw vitaliteit te meten. 
Dit kan met de gratis VQ Test via Check Je Vitaliteit.


20200615 Check Je Vitaliteit Campagne Egg and Hammer Banner 003


Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt door HCP Consultancy Network | partner in vitaal ondernemerschap met Human Capital Performance.HCP wordt uitgevoerd door samenwerkende, zelfstandige professionals. Word ook partner van HCP Consultancy Network en ga werken met het collectieve VitaliteitQuotiënt bij werkgevers én werknemers.