20211010 Check Je Vitaliteitl Tot 18 jaar pexels photo 256468 kind tekent V1

VITALITEITQUOTIENT JUNIOR | JONG GELEERD, OUD GEDAAN | DOE DE VQ TEST


Leefstijl Gezondheidszorg: Het Alternatief | Een campagne van Stichting IGZ Plus & HCP Consultancy Network (onderdeel Vitaliteit Groep Nederland)

VITALITEIT ALGEMEEN

Vanaf onze geboorte wordt onze vitaliteit bepaald door o.a. onze genen (aanleg) en omgeving (o.a. opvoeding). Het wel of niet hebben van, al dan niet, een aangeboren stoornis of handicap, voeding en beweging. Omgevingsfactoren (o.a. thuissituatie, relatie met anderen, financiën) zijn mede van invloed op onze lichamelijke en psychische gezondheid.

De omstandigheden op alle levensgebieden en de manier waarop hiermee wordt omgegaan, zijn bepalend voor onze vitaliteit, ongeacht onze leeftijd. Wil jij zeker weten dat jouw kind vitaal is, doe de VQ-Junior test

Hieronder wordt Leefstijl Gezondheidszorg per leeftijdscategorie en deelgebied (Mentaal, Fysiek en Omgeving) nader toegelicht.


20211010 Vierkant Banner Manifest pexels photo 2626979 bol knikker hand
Wil jij ook een alternatief voor onze huidig zorgstelsel en onze gezondheidszorg? De stichting heeft het alternatief gepubliceerd in een rapport en een Manifest. 

Lees en teken ons Manifest 
Juist in de coronacrisis extra nodig!

Check je Vitaliteit is een voorlichtingscampagne van Stichting IGZ Plus en HCP Consultancy Network, onderdeel van Vitaliteit Groep Nederland.
VITALITEITQUOTIËNT | voor kinderen van 8 - 12 jaarMENTAAL
|
VITALITEITQUOTIËNT JUNIOR | 8 - 12 jaar

Met name jonge(re) kinderen CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT mentaal kinderen 8 12 005hebben nog niet altijd de mogelijkheid hun gevoelens en gedachten in woorden uit te drukken. Zij laten door middel van hun gedrag merken dat er ‘iets aan de hand’ is.

Jouw kind is bijvoorbeeld stiller, meer teruggetrokken dan je gewend bent, of juist drukker, opstandiger. Je kind kan meer of minder behoefte aan slaap en/of eten hebben.  

Dit zijn een paar voorbeelden van gedragingen, die kunnen wijzen op het feit dat jouw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, dat het zich zorgen maakt of zich ongelukkig voelt. Kinderen die problemen ervaren, hebben minder of geen zin te spelen, al dan niet met andere kinderen.

FYSIEK
| VITALITEITQUOTIËNT JUNIOR | 8 - 12 jaar   

Een lichamelijke aandoeningCHECK JE VITALITEIT VITALITEIT fysiek kinderen 8 12.009 of ziekte (met name wanneer deze chronisch is), kan invloed hebben op het algemene gevoel van welzijn en welbevinden van een kind. 

Alle lichamelijke ‘ongemakken’, die een kind belemmeren te doen wat het wil doen (spelen, naar school, etc.) kunnen een negatief effect hebben op de ontwikkeling op één of meer gebieden.

Kinderen die als gevolg van een ziekte of (ernstige) aandoening bijvoorbeeld vaak school verzuimen, hebben over het algemeen minder sociale contacten (met leeftijdgenoten). Daarnaast kan het schoolverloop in gevaar komen. 


Een lichaam dat niet ten volle functioneert, kan ook bij kinderen leiden tot gevoelens van minderwaardigheid, boosheid, eenzaamheid, bezorgdheid en zelfs tot depressieve of andere psychische klachten. Heb jij zorgen over de lichamelijke (en/of psychische) gezondheid van jouw kind, neem dan contact met de huisarts of de doe VQ-junior test.

OMGEVING | VITALITEITQUOTIËNT JUNIOR | 8 - 12 jaar
Kinderen in de leeftijd 8 12 jaar Check je Vitaliteitvan 8 tot en met 12 jaar brengen een groot deel van de tijd door op school. Hun omgevingsfactoren worden hierdoor dan ook voor een belangrijk deel bepaald door hoe zij hun tijd op school ervaren.

Daarnaast is uiteraard ook hun thuissituatie van belang. Zijn er broertjes of zusjes, is er harmonie in het gezin, zijn de ouders gescheiden? etc. 


Een kind dat bijvoorbeeld wordt gepest op school, zal thuis en op school ander (o.a. somber, dwars/opstandig, stiller) gedrag laten zien. Waarschijnlijk hebben ook de schoolresultaten onder het pesten te lijden. 

Ga hier niet aan voorbij, neem contact op de huisarts. Jouw kind zal je dankbaar zijn. Je kunt natuurlijk ook, samen met je kind, de VQ Test Junior doen, een eerste indicatie.VITALITEITQUOTIËNT | voor jongeren van 12 - 18 jaarMENTAAL
|
VITALITEITQUOTIËNT JUNIOR |
12 - 18 jaar

CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT mentaal kinderen 8 12.200pAls gevolg van bijvoorbeeld stress (school- of thuissituatie) kunnen jongeren hoofd-, buik- of andere pijnklachten ervaren.

Wanneer dit regelmatig voorkomt, heeft dit invloed op het sociale en schoolleven en daarmee ook op het gevoel van welzijn en welbevinden.

Stress is een psychische klacht en als gevolg daarvan kunnen andere (dan hierboven genoemde) psychische en/of lichamelijke klachten ontstaan of verergeren, die weer invloed hebben op de omgeving (school, baantje, sociale contacten, etc.) en vice versa. Ook wanneer sprake is van bijvoorbeeld AD(H)D, ASS of andere psychische klacht, het staat zelden op zichzelf. Belangrijk dus, om ook bij psychische klachten tijdig de vitaliteit te meten!


FYSIEK
|
VITALITEITQUOTIËNT JUNIOR | 12 - 18 jaar

Onder andere buik- of hoofdpijnCHECK JE VITALITEIT -VITALITEIT - fysiek - volwassenen 18-65-.010 zijn geen onbekende klachten bij pubers/adolescenten. Dit kan niet alleen het gevolg zijn van veranderende hormonen, maar bijvoorbeeld ook van stress door de school- of thuissituatie.

Hiermee hebben de psychische gezondheid en de omgeving dus direct invloed op de lichamelijke gesteldheid.


Omgekeerd kan een lichamelijke ziekte of (chronische) aandoening directe en indirecte gevolgen hebben op de psychische gezondheid en bijvoorbeeld de sociale contacten (school, uitgaan, baantje, etc.). Hiermee kan ook de sociaal-emotionele ontwikkeling in het gedrang komen. OMGEVING
|
VITALITEITQUOTIËNT JUNIOR | 12 - 18 jaar

CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT omgeving kinderen 12 18 001Van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is een hele verandering voor jongeren. Daarnaast krijgen zij te maken met andere sociale contacten, leren omgaan met drank en drugs, lichamelijke veranderingen en de soms daarmee gepaard gaande onzekerheden.

Ondertussen maken zij zich steeds meer los van de ouders, krijgen meer vrijheden en verantwoordelijkheden. 

Behalve onzekerheid kan dit ook leiden tot stress, burn-out of zelfs depressieve klachten. Soms komen leer- of andere schoolgerelateerde problemen naar voren, of blijkt dat de jongere AD(H)D of ASS (autisme spectrum stoornis) of kenmerken van een persoonlijkheidsstoornis heeft. Doe de VQ Test Junior doen om een eerste indruk te krijgen van jouw vitaliteit. VITALITEITQUOTIËNT | voor kinderen van 0 - 8 jaar


CHECK JE VITALITEIT VITALITEIT Vitaliteit Infant 0 4 001Voor kinderen van 0 - 4 wordt een vragenlijst ontwikkeld, die door ouders/ verzorgers kan worden ingevuld, waarmee ook voor de heel jonge kinderen een VitaliteitQuotiënt is vast te stellen. 

Voor kinderen van 4 - 8 jaar wordt een vragenlijst ontwikkeld, waarbij kinderen in deze leeftijdsgroep de vragen aan de hand van plaatjes kunnen beantwoorden. 

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen.20200615 Check Je Vitaliteit Campagne Egg and Hammer Banner 003


Deze campagne wordt mede mogelijk gemaakt door HCP Consultancy Network | partner in vitaal ondernemerschap met Human Capital Performance.HCP wordt uitgevoerd door samenwerkende, zelfstandige professionals. Word ook partner van HCP Consultancy Network en ga werken met het collectieve VitaliteitQuotiënt bij werkgevers én werknemers.