20190301 Check Je Vitaliteit Mentaal basis 003A


DE NIEUWE REALITEIT |FYSIEKE KLACHTEN VEROORZAKEN MENTALE KLACHTEN | DOE IGZ+ DE TESTJouw gezondheid wordt niet alleen bepaald door jouw fysieke (lichamelijke) gesteldheid. Vaak hebben mensen, zo'n 1 miljoen per jaar, ook last van mentale (psychische) klachten. Deze klachten worden in Nederland nog steeds apart bekeken. De gezondheidszorg is symptoom- (gevolg-)gericht en niet oorzaakgericht. Samenwerking met complementaire (aanvullende) dienstverlening, voor van invloed zijnde omgevingsfactoren, met de gezondheidszorg is nog ver te zoeken. 


Vitaliteit Groep Nederland is de eerste organisatie, die samen met Stichting IGZ+, de 3 sectoren met elkaar in verband heeft gebracht en daarvoor een universeel intake-instrument heeft ontwikkeld: de Vitaliteitfactor. Jouw vitaliteit is allesbepalend hoe jij jouw klachten ervaart, hier mee omgaat en hoe jij herstelt van deze klachten (wanneer dit medisch mogelijk is).


20190322 Tussen baner stress voruw fysiek 001Integrale Gezondheidszorg Plus bestaat uit 3 sectoren, factoren of elementen te weten: fysieke gezondheid, mentale gezondheid en je omgevingsfactoren. Alle drie de elementen hebben een onderlinge wisselwerking. Daarom onderstaande definitie:Definitie Vitaliteit
De mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de kwaliteit van leven
te optimaliseren, zowel qua privé als in de werksituatie


 

Voorbeeld: Je hebt een auto-ongeluk gehad buiten jouw schuld. Een auto van links gaf je geen voorrang. Je zag de auto niet aankomen. Gelukkig alleen schade aan de auto en ogenschijnlijk wat kleine lichamelijke ongemakken. De nachten na het ongeluk slaap je slecht, je ziet het ongeluk steeds weer voor je. Gelukkig dat het zo is afgelopen, het had wel anders kunnen zijn. Op je werk blijk je minder goed te functioneren en je hebt meer hoofdpijn dan normaal. Je besluit naar de huisarts te gaan.

Ogenschijnlijk een 'normale' situatie die regelmatig voorkomt. Wanneer je een huisarts hebt die te weinig tijd heeft of te weinig doorvraagt, kan het zo maar gebeuren dat je langer met je klachten doorloopt dan nodig is. Met de Vitaliteitfactor wordt dit voorkomen: 


20180901 Schema Vitaliteitfactor z w DEF


 

FYSIEKE KLACHTEN VAN INVLOED OP MENTALE GEZONDHEID | EN ANDERSOM
Fysieke klachten hebben vaak consequenties voor je mentale gezondheid, andersom ook (zeker bij langdurige ziektes). De omgeving heeft per definitie invloed. Weten wat er kan spelen in jouw leven en wat de gevolgen kunnen zijn is dan ook belangrijk. Niet om je bang te maken, in tegendeel.

Wanneer je weet waar klachten vandaan komen, kun je er iets aan doen om te voorkomen dat ze erger worden. Je wacht tenslotte ook niet met het naar de garage gaan met je auto tot je stil komt te staan. "Voorkomen is beter dan genezen". Ga voor maximale vitaliteit.Nieuwsgierig geworden? 0 20190322 Logo IGZ gratis test arrow def

Lees verder op deze site of doe direct de gratis
IGZ+ TEST | 
JUNIOR, ADULT of SENIOR*

Klik op het logo van de IGZ+ TEST


Gezondheidsklachten: meer dan gezondheid alleen. 
JOUW GEZONDHEID, JOUW BELANG!

Professionals die met mensen werken, werken met de Vitaliteitfactor (IGZ+)       (klik op onderstaande afbeelding voor info)


0 20190321 Banner Opleiding Vitaliteit Expert andere sites 001

Meer weten over de Vitaliteitfactor? Klik op één van de buttons:

Knop 001 Mentaal Knop 001 FYSIEK Knop 001 Omgeving  Knop 001 Vitaliteit Expert  Knop 001 0 18 JAAR Knop 001 18 65 JAAR Knop 001 65 PLUS
* De gratis IGZ+ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit.  Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw zijn de 3 versies: Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65 plus.