A Kop foto FYSIEK Check Je Vitaliteit vrouw BASIS2 001 def


S T R E S S: oorzaak fysieke klachten | Gezondheidsklachten meer dan gezondheid alleenWat is Integrale Gezondheidszorg Plus? Jouw gezondheid wordt niet alleen bepaald door jouw fysieke (lichamelijke) gesteldheid. Vaak hebben mensen, zo'n 1 miljoen per jaar, ook last van mentale (psychische) klachten. Deze klachten worden in Nederland nog steeds apart bekeken. De gezondheidszorg is symptoom- (gevolg-)gericht en niet oorzaakgericht. Samenwerking met complementaire (aanvullende) dienstverlening, voor van invloed zijnde omgevingsfactoren, met de gezondheidszorg is nog ver te zoeken. 


Vitaliteit Groep Nederland is de eerste organisatie, die samen met Stichting IGZ+, de 3 sectoren met elkaar in verband heeft gebracht en daarvoor een universeel intake-instrument heeft ontwikkeld: de Vitaliteitfactor. Jouw vitaliteit is allesbepalend hoe jij jouw klachten ervaart, hier mee omgaat en hoe jij herstelt van deze klachten (wanneer dit medisch mogelijk is).


Banner Stress Thuis of op het werk vrouw hoofd tegen de muur 001AIntegrale Gezondheidszorg Plus bestaat uit 3 sectoren, factoren of elementen te weten: fysieke gezondheid, mentale gezondheid en je omgevingsfactoren. Alle drie de elementen hebben een onderlinge wisselwerking. Daarom onderstaande definitie:DEFINITIE VITALITEIT
De mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de kwaliteit van leven te optimaliseren,
zowel qua privé als in de werksituatie


 

Voorbeeld: Je hebt een auto-ongeluk gehad buiten jouw schuld. Een auto van links gaf je geen voorrang. Je zag de auto niet aankomen. Gelukkig alleen schade aan de auto en ogenschijnlijk wat kleine lichamelijke ongemakken. De nachten na het ongeluk slaap je slecht, je ziet het ongeluk steeds weer voor je. Gelukkig dat het zo is afgelopen, het had wel anders kunnen zijn. Op je werk blijk je minder goed te functioneren en je hebt meer hoofdpijn dan normaal. Je besluit naar de huisarts te gaan.

Ogenschijnlijk een 'normale' situatie die regelmatig voorkomt. Wanneer je een huisarts hebt die te weinig tijd heeft of te weinig doorvraagt, kan het zo maar gebeuren dat je langer met je klachten doorloopt dan nodig is. Met de Vitaliteitfactor wordt dit voorkomen: 


20180222 Schema Vitaliteitfactor VF0301Q def


 

FYSIEKE KLACHTEN VAN INVLOED OP MENTALE GEZONDHEID | EN ANDERSOM
Fysieke klachten hebben vaak consequenties voor je mentale gezondheid, andersom ook (zeker bij langdurige ziektes). De omgeving heeft per definitie invloed. Weten wat er kan spelen in jouw leven en wat de gevolgen kunnen zijn is dan ook belangrijk. Niet om je bang te maken, in tegendeel.

Wanneer je weet waar klachten vandaan komen, kun je er iets aan doen om te voorkomen dat ze erger worden. Je wacht tenslotte ook niet met het naar de garage gaan met je auto tot je stil komt te staan. "Voorkomen is beter dan genezen", is het motto van stichting Integrale Gezondheidszorg Plus. Ga voor maximale vitaliteit.Nieuwsgierig geworden?
20180317 IGZ doe de gratis test button ALLE LEEFTIJDEN Basis 007A oranje def

Lees verder op deze site of doe direct de gratis IGZ+ TEST | JUNIOR, ADULT of SENIOR*

Klik op het IGZ+ logo. 
Gezondheidsklachten: meer dan gezondheid alleen. Voorkomen is beter dan genezen!
  

.


Banner Samenwerken met de Vitaliteit Groep basis5 website

Samenwerken als zelfstandig professional? Word ZZP-Partner of volg één van de opleidingen van  Vitaliteit Groep Nederland

 Meer weten over de Vitaliteitfactor? Klik op één van de buttons:


  Knop 001 Mentaal Knop 001 FYSIEK Knop 001 Omgeving  Knop 001 Vitaliteit Expert  Knop 001 0 18 JAAR Knop 001 18 65 JAAR Knop 001 65 PLUS *
 De gratis IGZ+ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit.  
Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw in 2018 zijn de 3 versies, Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65 plus