20180901 Basis IGZ Opa en kind handinhand z w 004

DNIEUWE REALITEIT | INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG PLUS | DOE DE IGZ+ TESTWat is stichting IGZ+? IGZ+ staat voor Integrale Gezondheidszorg Plus. De Gezondheidszorg is al meer dan 100 jaar gescheiden in een lichamelijke (fysieke) en een geestelijke (mentale) gezondheidszorg (GGZ). Daarnaast kent Nederland nog tientallen andere vormen van zorg. Er is één probleem: deze zorgorganisaties werken nauwelijks of niet samen. 
Tijd voor een andere en betere weg binnen de gezondheidszorg. Te beginnen met deze campagne voor zorgconsumenten (én zorgverleners!) van alle generaties.THEMA | IGZ+ CAMPAGNE
JOUW GEZONDHEID, JOUW BELANG  | doe de IGZ+ test

De campagne heeft als doel mensen (zorgconsumenten) bewust te maken van het feit dat hun gezondheid door 3 verschillende (hoofd-)factoren wordt beïnvloed en dat zorgconsumenten zelf actie kunnen ondernemen hun gezondheid of vitaliteit te behouden of te verbeteren. Vandaar de gratis IGZ+ TEST, waarin onderstaande hoofdfactoren zijn verwerkt: 

  • Mentale gezondheid         
  • Fysieke gezondheid
  • Invloed van de omgeving(sfactoren)

Of jij wel of geen actie onderneemt naar aanleiding van het  resultaat van deze test is uiteraard aan jou, tenslotte heb jij de regie.
 

Integrale Gezondheidszorg Plus | het één kan niet worden gezien zonder het ander.
klik voor meer informatie:   
                                       Knop 001 Mentaal         Knop 001 FYSIEK         Knop 001 Omgeving


Op deze site lees je meer over deze specifieke factoren (Mentaal, Fysiek, Omgeving), die elkaar, zowel positief als negatief, beïnvloeden en dus ook jouw vitaliteit. Klik op één van de oranje buttons voor meer specifieke informatie.

Los van het feit dat te weinig wordt samengewerkt door de diverse zorgorganisaties, vindt stichting IGZ+ dat de definities bijgesteld behoren te worden. De 3 belangrijkste staan hieronder.


Banner IGZ voor alle generaties nummer 2 z w Jouw Gezondheid 003

ZORGCONSUMENT | DAT BEN JIJ
Iedere Nederlander is een consument en dus ook een zorgconsument. Vanaf geboorte (of zelfs daarvoor) tot onze dood hebben wij behoefte aan zorg. Naarmate wij ouder worden, hebben wij (vaak) steeds meer zorg nodig. Wij worden gemiddeld steeds ouder, waardoor een groter beroep op de gezondheidszorg wordt gedaan. De gezondheidszorg is hier niet op berekend en wordt steeds duurder. Het kan anders: IGZ+!


Vitaliteit voor zorgconsumenten van alle generaties.
klik voor meer informatie: 

                                        Knop 001 0 18 JAAR           Knop 001 18 65 JAAR           Knop 001 65 PLUS

 
ZORGVERLENERBINNEN IGZ+
Een zorgverlener volgens de definitie van IGZ+ is een professional, die op welke wijze dan ook zorg biedt aan een zorgconsument. Dit kan fysieke of mentale zorg zijn, maar ook sociaal-maatschappelijke, op het gebied van welzijn, werk en financieel of juridisch. Tenslotte is er samenhang tussen al deze zorg. Eén zorg, één IGZ+ zorgverlener. Een ideale wereld?


Banner IGZ voor alle generaties nummer 3 versie 3 Jouw Gezondheid 002

Vitaliteit Groep Nederland verzorgt de opleiding tot Vitaliteit Expert. Lees meer over de Vitaliteit Expert:
klik voor meer informatie:Knop 001 Vitaliteit Expert


INTEGRALE GEZONDHEIDSZORG PLUS | De toekomst nu in praktijk
Na ruim 2500 jaar wordt het tijd dat gezondheidszorg weer als één wordt beschouwd. Plato (Griekse wijsgeer) zei het al: "lichaam en geest horen bij elkaar en zijn niet te scheiden". Stichting IGZ+ voegt hieraan de invloed van omgevingsfactoren toe. 


Dat omgevingsfactoren een grote rol spelen bij vitaliteit, kun je lezen via onze partner Vitaliteit Groep Nederland

Stichting Orange Monday Foundation heeft de basis gelegd voor de filosofie, de campagne Check Je Vitaliteit en de petitie het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg. Orange Monday geeft nu het stokje over aan stichting IGZ+ en Vitaliteit Groep Nederland.  

Doe nu de gratis preventieve IGZ+ TEST en meet je gezondheid/vitaliteit. Kom je in Oranje of Rood, neem dan contact op met een Vitaliteit Expert in jouw regio. 
Nieuwsgierig geworden?20180901 A Zw wit grijs vlak logo DNR 3 CIRKELS IGZ TEST3DEF

Lees verder op deze site of doe direct de gratis
IGZ+ TEST | JUNIOR, ADULT of SENIOR*
Klik op het logo van de IGZ+ TEST

Gezondheidsklachten: meer dan gezondheid alleen.
Jouw Gezondheid, Jouw Belang


0 banner IGZ voot Chech Je Vitaliteit tekst en DNR

Werken met de Vitaliteitfactor binnen Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+)?

Word ZZP-Partner (workshop) of Vitaliteit Expert en volg één van de opleidingen van Vitaliteit Groep Nederland

 Meer weten over de Vitaliteitfactor? Klik op één van de buttons:

  Knop 001 Mentaal Knop 001 FYSIEK Knop 001 Omgeving  Knop 001 Vitaliteit Expert  Knop 001 0 18 JAAR Knop 001 18 65 JAAR Knop 001 65 PLUS 


*
 De gratis IGZ+ TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit.  
Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw in 2018 zijn de 3 versies, Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65 plus