20200601 Leefstijl Gezondheid festival concert park ZWARTE TEKST versie 6 Een campagne van Stichting IGZ Plus & Vitaliteit Groep Nederland | Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040 | Teken Manifest via hetroermoetomin.nl


LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG | CONNECTING PEOPLE | VITALITEITQUOTIËNTConnecting the Dots, Connecting People is de subtitel van het rapport 'Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg'. De afbeelding op de voorpagina (zie homepage deze site) is een spinneweb met druppels. Het spinneweb (kan ook doolhof zijn) staat voor onze gezondheidszorg, de druppels voor zorgconsumenten en/of zorgverleners en het onderlinge verband tussen klachten.

Zorgconsumenten en zorgverleners zouden met elkaar verbonden moeten zijn, net als zorgverleners onderling. Dat is nu niet of nauwelijks het geval. Regelgeving en protocollen houden dit (nog) tegen. Met Leefstijl Gezondheidszorg worden alle punten, die voor u als zorgconsument belangrijk zijn, met elkaar verbonden en ontstaat die verbinding. Tussen zorgconsument en zorgverleners, maar ook tussen zorgverleners onderling. Manifest Leefstijl Gezondheidszorg (Petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg)
Het Manifest (klik op de link) is een weergave van het rapport geformuleerd in 11 stellingen. Bent u het eens met (een deel van) ons manifest, teken dan via onze petitiesite. Wanneer wij meer dan 40.000 handtekeningen ontvangen, kunnen wij het manifest (en het rapport) aanbieden in de Tweede Kamer en komt het op de politieke agenda.

Op donderdag 20.02.2020 hebben Minister President Rutte, ministers (o.a. VWS), fractievoorzitters van alle politieke partijen in de Tweede Kamer, beleidsbepalers en opniemakers het rapport per post ontvangen. 
 

20200202 Manifest Leefstijl Gezondheidszorg Think out of the Box V5 003.jpg

Leefstijl Gezondheidszorg voor iedereen

Een duurzame, inclusieve, betere en betaalbare gezondheidszorg, dat is Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ). 'Inclusief' betekent 'met inbegrip van iedereen'. Stichting IGZ Plus heeft moeten constateren dat dit niet voor iedereen geldt. Grote groepen mensen vallen (deels) 'buiten de boot'. Te denken valt aan kinderen en jeugd, mensen met psychische klachten, ouderen en ex-patiënten.

Al met al miljoenen zorgconsumenten die recht hebben op zorg en dit niet of maar gedeeltelijk krijgen. In het 175 pagina's tellende rapport zijn conclusies en oplossingen opgenomen om in de 21e eeuw de gezondheidszorg te krijgen die wij als zorgconsumenten verdienen. Van het rapport is ook een samenvatting beschikbaar, die vanaf 20.02.2020 is te downloaden.


Geen gescheiden gezondheidszorg

De gezondheidszorg is al meer dan 100 jaar gescheiden. Dat heeft zijn redenen gehad, maar in de 21e eeuw is het noodzakelijk dat mentale en fysieke gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening binnen één Leefstijl Gezondheidszorg worden aangeboden, voor iedere Nederlander. Het VitaliteitQuotiënt speelt hierin een grote rol.VitaliteitQuotiënt (VQ)
Het VitaliteitQuotiënt berekent jouw vitaliteit op de 3 hoofdgebieden van Leefstijl Gezondheidszorg, Mentale Gezondheid, Fysieke Gezondheid en uw Dynamische Omgeving, die dagelijke invloed op u heeft.

Wil je meer weten? Ga dan naar Uitleg VQ
.

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z w versie9 003 DEF

Het VitaliteitQuotiënt (VQ) is er voor iedereen, van jong tot oud. Stichting IGZ Plus streeft er naar dat het VQ uiterlijk 01-01-2022 in de basiszorgverzekering is opgenomen. (Wanneer de zorgverzekeraars meewerken). Kwaliteit van leven
Wij willen een prettig leven. Als het misgaat, is het belangrijk te weten wat de oorzaken zijn, zowel bij kinderen, volwassenen als ouderen. De gezondheidszorg is nu nog (teveel) gevolgbestrijdend gericht. Dit kan leiden tot een onvolledige behandeling, begeleiding of nazorg en kan leiden tot herhaling van klachten, doordat oorzaken niet worden aangepakt. Met behulp van het VitaliteitQuotiënt komt de oorzaak aan het licht en kan deze oorzaak (of oorzaken) worden aangepakt middels begeleiding.

Het VitaliteitQuotiënt voor alle leeftijden:
VitaliteitQuotiënt (VQ) JUNIOR van 8 - 18 jaar
- VitaliteitQuotiënt (VQ)  ADULT  van 18 - 65 jaar
- VitaliteitQuotiënt (VQ) SENIOR 65 jaar en ouder

Klik op één van de links (of één van de buttons) en ga naar de pagina over jouw VitaliteitQuotiënt met voorbeelden uit de praktijk. Via deze pagina's kun je ook doorklikken naar de test die bij jou past.


Knop 001 Mentaal Knop 001 FYSIEK Knop 001 Omgeving  Knop 001 Vitaliteit Expert  Knop 001 0 18 JAAR Knop 001 18 65 JAAR Knop 001 65 PLUSNieuwsgierig geworden? 20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V003DEF

Lees verder op deze site of doe direct de 
gratis VQ Vitaliteit TEST | JUNIOR, ADULT of SENIOR*
Klik op het logo van de VQ Vitaliteit TEST


LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG
De Nieuwe Norm in Gezondheidszorg
Professionals die met mensen werken, werken met het VitaliteitQuotiënt
Universeel intake-instrument voor Leefstijl Gezondheidszorg (klik op onderstaande afbeelding voor info)


20200615 Check Je Vitaliteit Campagne Egg and Hammer Banner 003
* De gratis VQ Vitaliteit TEST is een digitale vragenlijst, volstrekt anoniem en geeft een indicatie van jouw vitaliteit. Jouw gegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan voor het vaststellen van jouw vitaliteit. Nieuw zijn de 3 versies: Junior 8-18 jaar, Adult 18-65 jaar en Senior 65+.